Firma VEDO artikl s.r.o., navazuje na dlouholetou činnost podnikající fyzické osoby (Jiří Dokoupil, nyní jednatel společnosti). Pro široký záběr činností a rostoucí obraty přecházíme na s.r.o. Firma se zabývá obchodem, lesnictvím, stavebnictvím a opravami strojů a strojních zařízení, včetně jejich pronájmů a služeb. Naším cílem je spokojený zákazník a kvalita odvedené práce, či služeb. Created by: DDPC - Dvořák Daniel